Selamat Datang ke Blog STS BTPN Sarawak untuk info anda

Wednesday, April 7, 2010

Borang-Borang

Borang-borang yang digunapakai semasa proses penyelenggaraan ICT sekolah mengikut keperluaan.

1. Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk Pemeriksaan (KMKC)

2. Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk Penyelenggaraan (KMKP)

3. Borang Pemeriksaan Penyelenggaraan ICT (PPP)

4. Borang Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemulihan ICT (PPPI)

5. Surat Kebenaran Pemeriksaan Penyelenggaraan ICT

6. Contoh Nota Minta


Borang-Borang Laporan Penyelenggaraan ICT Sekolah

1. Borang Laporan Penyelenggaraan Sekolah (Lampiran 6)

2. Borang Laporan Penyelenggaraan PPD & PTPB (Lampiran 7)

3. Borang Laporan Penyelenggaraan BTPN & PKG (Lampiran 8)

Klik untuk muat turun borang

Makluman : Sekolah, PTPB dan PPD dikehendaki melaporkan status penyelenggaraan setiap bulan. Laporan hendaklah dihantar ke PKG/PPD/BTPN pada 3hb setiap bulan untuk dirumus dan dihantar ke BTP/KPM.
 • sekolah melapor ke PKG/PPD
 • PPD/PTPB/PKG melepor ke BTPN
 • BTPN melapor ke BTP/KPM
*gunakan borang yang berkenaan.


Lampiran-Lampiran KEW-PA

Lambaran ini mengandungi Borang KEW-PA yang diperlukan untuk proses penyelenggaraan ICT Sekolah.

Klik untuk upload Borang KEW-PA

KEW-PA2 (Borang Harta Modal Peralatan Bahagian A)

KEW-PA2b (Bahagian B - Butir-Butir Penambahan,Pengantian Dan naik Taraf)

KEW-PA9 (Borang Aduan Kerosakan Aset Alih Kerajaan)

KEW-PA14 (Daftar PenyelenggaraanHarta Modal)

Wednesday, January 20, 2010

Menutup Tiket (Close Ticket)

1. Login ke STS melalui http://sts.moe.edu.my

Note
: Tiket hanya boleh ditutup melalui Login STS Sekolah(ianya tidak dapat ditutup melalui Login STS PKG/PTPB atau BTPN)
2. Pilih Services dan Klik Tracking untuk melihat senarai aduan
3. Klik 2 kali pada aduan yang hendak di tutup4. Anda akan dipaparkan dengan Ticket aduan berkenaan5. Setelah mempastikan tiket betul, Klik butang Close Ticket untuk menutup tiket

Mencetak Borang KEW.PA-9 melalui STS

1. Login ke STS di http://sts.moe.edu.my
2. Pilih menu Services, dan Klik menu Tracking
3. Senarai aduan yang telah dilaporkan, disenaraikan di sini.
4. Pilih dan Klik satu aduan yang hendak dicetak borang KEW.PA-9
5. Maklumat aduan berkenaan akan dipaparkan.
6. Untuk mencetak KEW.PA-9, Klik pada butang Export Ticket to PDF7. Borang KEW.PA-9 dalam bentuk PDF akan dipaparkan.


8. Cetak dan simpan borang ini.

**Kepilkan 1 salinan dengan Nota Minta Vendor
Simpan 1 salinan untuk rujukan

Mengisi Tiket Aduan dalam STS

Nota:
Maklumat Aduan yang lengkap adalah penting kerana daripada maklumat berkenaan akan memudahkan pihak berkenaan verify kerosakan dan mengangarkan kos kerosakan. Pelapor diingatkan juga meletakkan nama dan nombor telefon untuk memudahkan perhubungan jika perlu.

SATU kerosakan SATU Laporan.

1. Login ke STS di http//sts.moe.edu.my
2. Pilih menu Ticketing dibawah menu Services3. Akan dipaparkan Borang/Tiket Aduan. Isikan aduan anda dengan lengkap.
Sila berpandukan langkah-langkah yang disediakanBagaimana Login ke STS

Login ke STS melalui http://sts.moe.edu.my

Untuk Sekolah:
Username : Kod Sekolah (HURUF BESAR)
Password : Kod Sekolah (HURUF BESAR)
Klik "Login" untuk teruskan

SENARAI PKG SARAWAK

Untuk sebarang kemuskilan dan bantuan boleh menghubungi Pusat Kegiatan Guru daerah masing-masing di :
 1. PKG BAU - TEL: 082-760122
 2. PKG KUCHING - TEL: 082445658
 3. PKG LUNDU - TEL: 082-735459
 4. PKG SRI AMAN - TEL: 083-320545
 5. PKG SARATOK - TEL: 083-437430
 6. PKG LUBOK ANTU - TEL: 083-584617
 7. PKG BETONG - TEL: 083-472757
 8. PKG SIBU - TEL: 084-316384
 9. PKG KANOWIT - TEL:
 10. PKG MUKAH - TEL: 084-872135
 11. PKG DALAT - TEL: 084-864770
 12. PKG MIRI - TEL: 085-436419
 13. PKG BARAM - TEL: 085-756598
 14. PKG SUBIS - TEL: 085-719552
 15. PKG LIMBANG - TEL: 085-211080
 16. PKG LAWAS - TEL: 085-283979
 17. PKG SARIKEI - TEL: 084-656701
 18. PKG JULAU - TEL: 084-734142
 19. PKG MERADONG - TEL: 084-691388
 20. PKG DARO - TEL: 084-823554
 21. PKG KAPIT - TEL: 084-799262
 22. PKG BELAGA - TEL: 086-461426
 23. PKG SONG - TEL: 084-777410
 24. PKG SERIAN - TEL: 082-875220
 25. PKG SIMUNJAN - TEL: 082-803386
 26. PKG BINTULU - TEL: 086-330446